"Alkionė"

Leidykla „Alkionė“ leidžia, populiarina įvairių krypčių vertingą dvasinę literatūrą lietuvių kalba, suteikia paramą tokiems nekomerciniams dvasiniams leidiniams, kurie be šios paramos, ko gero, negreitai ar visai neišvystų dienos šviesos. Tokie leidiniai – tai serijos Pasaulio išminties lobynas knygos: Ješė Cogjal knygos apie didžiojo budizmo mokytojo Padmasambhavos gyvenimą ir mokymą „Gimęs Lotose“ ir „Dakinės mokymai“, P.Joganandos „Jogo autobiografija“, Abhjadatos „Galingieji tantros meistrai“, Svami Ramos „Gyvenimas su Himalajų mokytojais“ .

Rezultatų: 7