Knyga „Dakinės mokymai“

4.50 

Padmasambhava “Dakinės mokymai“
Knygoje „Dakinės mokymai“ Padmasambhava perteikia Mokymą savo partnerei ir mokinei dakinei Ješė Cogjal, atsako į klausimus, kas padeda ir kas trukdo siekiant išsivadavimo.

Ši knyga yra šventas budizmo tekstas, užrašytas IX amžiuje ir paliktas ateities kartoms su palinkėjimu: „Tegu juos ras visi tie, kurie verti ir kuriems tai lemta!“

Kategorijos: ,

Aprašymas

„Dakinės mokymai“

Padmasambhavos patarimų dakinei Ješė Cogjal rinktinė


Leiskis požiūriu, kildamas elgesiu. Visų svarbiausia praktikuojant sujungti šiuos du dalykus.
Jeigu pradėsime elgtis pagal aukštą požiūrį, mes tiesiog atrodysime pamišę arba bepročiai. O jei laikysimės vien žemesniojo požiūrio, mes niekuomet nerasime galimybės išsilaisvinti.

Padmasambhava


Knygoje „Dakinės mokymas“ Guru Rimpočė (Padmasambhava) perteikia Dharmą savo partnerei ir mokinei dakinei Ješė Cogjal, atsako į klausimus, kas padeda ir kas trukdo siekiant išsivadavimo. Tai klausimai, kurie turbūt kyla daugeliui besidominčių dvasinėmis praktikomis.

Ši knyga yra šventas budizmo tekstas, „mokymo lobis“ (terma), „dakinių raštu“ užrašytas IX amžiuje ir paliktas ateities kartoms su palinkėjimu: „Tegu juos ras visi tie, kurie verti ir kuriems tai lemta!“

Mokytojas Padma tarė:
– Praktikuojant Dharmą būtina pasidėti gerus pagrindus.
Garbioji Cogjal paklausė:
– Kaip reikia tą daryti?
Mokytojas atsakė:
– Pirmiausia, jei nesi pakankamai sukaupusi nuopelnų, tu nesutiksi mokytojo, turinčio žodinius mokymus. Jeigu neturi ankstesnio dvasios ugdymo karmos tąsos, nesuprasi mokymų. Jei stokoji tvirto tikėjimo ir atsidavimo, nepastebėsi gerųjų mokytojo savybių. Jeigu nesilaikysi įžadų, drausmės ir samajų, tu pažeisi Dharmos praktikos šaknis. Jei nesivadovauji žodiniais mokymais, nežinosi, kaip medituoti. Jeigu stokoji uolumo bei stropumo, neįžengsi į praktikos kelią ir tavo dorybės nuklys į tingumą. Jei tavo dvasia nuoširdžiai nenusigręš nuo samsarinių tikslų, tau nepavyks idealiai praktikuoti Dharmą.

Jeigu yra visi šie veiksniai, tavoji Dharmos praktika bus sėkminga. Nepranokstamojo nušvitimo pasiekimas priklauso nuo daugelio priežasčių bei sąlygų rinkinio. Taigi būk uoli!

Žodžiu, kad atsikratytum to, ko reikia atsikratyti, ir pasiektum tai, ką reikia pasiekti, neleisk savo kūnui, kalbai bei protui stingti kasdienybėje, o būk stropi ir pasieksi puikių rezultatų. Atmink tai!