Antspaudai

Antspaudas – įtaisas, kuriuo dedamas patvirtinimo ženklas. Gali būti vartojamas ir saugomiesiems (neliečiamumo) ženklams ant įvairių asmeninių (ir ne tik asmeninių) daiktų dėti.

Rezultatų: 1